punktacja

Zasady punktowania w europejskich pucharach od sezonu 2024/25

Szczegóły formatu, punktacji do rankingów, rozstawień i losowań – wszystko, co należy wiedzieć o tym, jak wyglądają pucharowe eliminacje i jak obliczyć ranking UEFA w latach 2024-27.

Format

Na początek podstawowe przypomnienie kształtu rozgrywek europejskich w latach 2024-27. W jego zrozumieniu mogą pomóc „access list” oraz schemat. Poniżej najważniejsze założenia tego systemu:

 • We wszystkich trzech rozgrywkach (Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji) faza grupowa zostanie zastąpiona fazą ligową, w każdych wystąpi po 36 zespołów sklasyfikowanych w jednej tabeli.
 • Zespoły z miejsc 1-8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału, a z miejsc 9-24 do rundy barażowej, której zwycięzcy zagrają w 1/8 finału. Zespoły z miejsc 25-36 definitywnie odpadają z rozgrywek i nie przechodzą niżej (spadki zostają jednak w eliminacjach).
 • W fazie ligowej LM i LE zespoły będą podzielone na 4 koszyki po 9 zespołów. W pierwszym koszyku fazy grupowej LM znajdzie się zdobywca trofeum z poprzedniego sezonu i osiem klubów z najwyższym współczynnikiem, a pozostałe koszyki będą w całości ustalane na podstawie współczynnika klubowego. Każdy zespół zagra po 8 meczów z ośmioma różnymi rywalami, po dwóch z każdego koszyka.
 • W fazie ligowej LKE będzie 6 koszyków po 6 zespołów. Każdy zagra z sześcioma przeciwnikami, po jednym z każdego koszyka.
 • Co do zasady ma pozostać zakaz gry przeciwko sobie klubów z tej samej federacji w fazie ligowej. W drodze wyjątku, jeżeli dana federacja będzie mieć co najmniej cztery kluby w fazie ligowej danych rozgrywek, dopuszczalna będzie jedna para wewnątrzkrajowa, o ile nie będzie innego sposobu na uniknięcie impasu w losowaniu. Każdy zespół będzie mógł zagrać przeciwko maksymalnie dwóm z jednego kraju.
 • W fazie pucharowej rozstawienie będzie decydowało się na podstawie miejsca zajętego w fazie ligowej. Zespoły będą losowane w odpowiednie miejsca w drabince w rundzie barażowej, a potem w oddzielnym losowaniu 1/8 finału.
 • W razie równej liczby punktów w fazie ligowej o kolejności w tabeli decyduje:
  • różnica bramek,
  • liczba zdobytych bramek,
  • liczba zdobytych bramek na wyjeździe,
  • liczba zwycięstw,
  • liczba zwycięstw na wyjeździe,
  • liczba punktów zdobytych łącznie przez przeciwników danych zespołów,
  • łączna różnica bramek przeciwników danych zespołów,
  • łączna liczba zdobytych bramek przez przeciwników danych zespołów,
  • mniejsza liczba punktów dyscyplinarnych za kartki zawodników i sztabu (po 1 za żółtą i po 3 za czerwoną kartkę, w tym taką w wyniku dwóch żółtych),
  • współczynnik klubowy.
 • Jeżeli zdobywca LM zakwalifikuje się do fazy ligowej LM przez swoją ligę, do fazy grupowej awansuje bez eliminacji klub z najwyższym współczynnikiem w ścieżce mistrzowskiej eliminacji LM.
 • W przypadku gdy stanie się tak ze zdobywcą LE, zwolnione miejsce zajmie klub z najwyższym współczynnikiem w obu ścieżkach eliminacji LM, przy zastrzeżeniu, że zespół ze ścieżki niemistrzowskiej nie może z tego skorzystać, jeżeli mistrz tego samego kraju nie będzie zakwalifikowany bezpośrednio do fazy ligowej.
 • Jeżeli zdobywca LK awansuje do fazy ligowej LE przez swoją ligę, zwolnione miejsce zajmie klub z najwyższym współczynnikiem w ścieżce niemistrzowskiej LE, pod warunkiem, że jest on zdobywcą pucharu krajowego lub najwyżej notowanym zespołem w swojej lidze, który nie awansował bezpośrednio do fazy ligowej LE (notowanym w znaczeniu miejsca w lidze, a nie współczynnika klubowego).
 • W przypadkach wymienionych wyżej wolne miejsca powstałe w eliminacjach również będą uzupełniane klubami z najwyższymi współczynnikami spośród uczestników poprzedniej rundy. Natomiast w pozostałych przypadkach mają się one odbywać tak, jak do tej pory, czyli przesuwane będą zespoły z najwyżej notowanych krajów w rankingu spośród uczestników poprzedniej rundy.
 • Eliminacje LM zmieniają swoją formę w porównaniu z poprzednimi sezonami. Nie ma już rundy wstępnej, a ze ścieżki mistrzowskiej awansuje 5 zespołów (do tej pory 4). Ze ścieżki niemistrzowskiej nadal awans uzyskiwać będą 2 zespoły.
 • Drugie dodatkowe miejsce w fazie ligowej LM zostało przyznane trzeciemu zespołowi piątego kraju w rankingu krajowym. Dwa pozostałe otrzymają dwa kraje z największą liczbą punktów w rankingu krajowym za poprzedni sezon (nie okres pięcioletni). Dostaną je kluby znajdujące się na najwyższym miejsu niedającym bezpośredniego awansu do fazy ligowej LM, czyli na przykład w krajach z lig top 4 są to zespoły z piątych miejsc, a w krajach poniżej 11. miejsca – mistrzowie. Zwiększa to liczbę klubów na dany kraj o jeden, a miejsca pucharowe przechodzą odpowiednio w dół na zespoły z niższych miejsc w tabeli ligowej.
 • Wszystkie zespoły, które odpadną z eliminacji LM, będą grać dalej. W zależności od rundy, w której odpadną, wygląda to tak:
  • Q1 LM → Q2 LKE (mistrzowska),
  • Q2 LM (obie ścieżki) → Q3 LE (do właściwej ścieżki),
  • Q3 LM (mistrzowska) → Q4 LE; Q3 LM (niemistrzowska) → faza grupowa LE,
  • Q4 LM (obie ścieżki) → faza grupowa LE,
 • Eliminacje LE zostały poszerzone względem poprzednich trzech lat. Zaczną się już od I rundy (do tej pory od III) i domyślnie w tych rozgrywkach będą brać udział zespoły do 33. miejsca w rankingu krajowym włącznie. Pierwsze dwie i ostatnia runda odbywają się w jednej ścieżce, w III mamy podział na ścieżkę mistrzowską i niemistrzowską.
 • Dodatkowe cztery miejsca w fazie ligowej LE zostały rozdysponowane następująco:
  • zdobywca pucharu 7. kraju,
  • dwóch awansujących więcej z IV rundy el. LE,
  • jeden spadający więcej z IV rundy el. LM.
 • Spadki z eliminacji LE wyglądają następująco:
  • Q1 LE → Q2 LK (ścieżka niemistrzowska),
  • Q2 LE → Q3 LK (ścieżka niemistrzowska)
  • Q3 LE (obie ścieżki) → Q4 LK (do właściwej ścieżki),
  • Q4 LE → faza grupowa LK.
 • Podstawy eliminacji LK się nie zmieniają. Nadal będą rozgrywane cztery rundy, a od II rundy w dwóch ścieżkach. Więcej zespołów będzie awansowało do fazy ligowej (19 zamiast dotychczasowych 17) i będzie dwóch spadkowiczów więcej z IV rundy el. LE.

Ranking UEFA – punktacja

Nie ma tutaj większej rewolucji, choć jest kilka zmian wynikających z wprowadzenia fazy ligowej.

Ranking krajowy
 • Za wygrany mecz w fazie zasadniczej (od fazy ligowej włącznie) – 2 punkty, za remis 1 punkt. W eliminacjach punktacja jest podzielona przez 2, tj. 1 punkt za zwycięstwo i 0,5 za remis.
 • Punkty bonusowe w fazie ligowej:
  Miejsce w tabeli końcowej Liga Mistrzów Liga Europy Liga Konferencji
  1 12 6 4
  2 11,75 5,75 3,75
  3 11,5 5,5 3,5
  4 11,25 5,25 3,25
  5 11 5 3
  6 10,75 4,75 2,75
  7 10,5 4,5 2,5
  8 10,25 4,25 2,25
  9 10 4 2
  10 9,75 3,75 1,875
  11 9,5 3,5 1,75
  12 9,25 3,25 1,625
  13 9 3 1,5
  14 8,75 2,75 1,375
  15 8,5 2,5 1,25
  16 8,25 2,25 1,125
  17 8 2 1
  18 7,75 1,75 0,875
  19 7,5 1,5 0,75
  20 7,25 1,25 0,625
  21 7 1 0,5
  22 6,75 0,75 0,375
  23 6,5 0,5 0,25
  24 6,25 0,25 0,125
  25 6 0 0
  26 6 0 0
  27 6 0 0
  28 6 0 0
  29 6 0 0
  30 6 0 0
  31 6 0 0
  32 6 0 0
  33 6 0 0
  34 6 0 0
  35 6 0 0
  36 6 0 0
 • Punkty bonusowe w fazie pucharowej:
  Runda Liga Mistrzów Liga Europy Liga Konferencji
  1/8 finału 1,5 1 0,5
  1/4 finału 1,5 1 0,5
  1/2 finału 1,5 1 0,5
  Finał 1,5 1 0,5
 • Wszystkie punkty zdobyte przez kluby z danego kraju są sumowane i dzielone przez liczbę klubów z tego kraju biorących udział w danych rozgrywkach. Suma tych współczynników z 5 lat tworzy ranking krajowy UEFA. Klasyfikacja ta określa podział miejsc w europejskich pucharach. Działa ona z rocznym opóźnieniem. Dla przykładu: ranking po sezonie 2022/23 będzie obowiązywał w sezonie 2024/25. Ma to służyć temu, aby na początku sezonu (w przykładzie: 2023/24) każdy kraj wiedział, ile miejsc mu przysługuje i od której rundy zaczynają zespoły zajmujące poszczególne miejsca.

Ranking klubowy

 • Punktacja za wyniki meczów oraz bonusy od fazy ligowej wzwyż są identyczne jak w rankingu krajowym. Różnica jest taka, że punktów zdobytych za wyniki meczów w eliminacjach nie dodaje się do indywidualnego dorobku klubu. Dodatkowo, wyniki meczów w rundach barażowych między fazą ligową a 1/8 finału LM, LE i LK nie będą dawały żadnych punktów do rankingu klubowego, a wyłącznie do krajowego.
 • Dodatkowo występują punkty w eliminacjach za osiągnięcie danej rundy eliminacji LKE. W eliminacjach LM i LE coś takiego nie funkcjonuje, ponieważ każdy zespół, który odpadnie z tych eliminacji, będzie grał dalej w odpowiednio niższych rozgrywkach. Oto tabela przedstawiająca bonusy za poszczególne rundy (uwaga: bonusy się nie sumują):
Runda Liczba punktów
I runda el. LK 1
II runda el. LK 1,5
III runda el. LK 2
IV runda el. LK 2,5
Faza ligowa LE 3
Faza ligowa LK 2,5

Punkty za udział w fazie ligowej to minimum, które jest przyznawane po to, aby zespół uczestniczący w fazie grupowej nie zdobył mniej punktów niż te zespoły, które odpadły w eliminacjach. Punkty te przyznawane są wówczas, gdy dany klub w fazie grupowej nie zdobył co najmniej 3 punktów (przy przeliczniku: 2 za zwycięstwo, 1 za remis). Dodatkowe punkty (tak, aby suma wynosiła co najwyżej 3 lub 2,5) otrzymują zatem zespoły, które fazę grupową skończyły z kompletem porażek, jednym lub dwoma remisami lub jednym zwycięstwem. Każdy wyższy wynik oznacza, że klub zdobył co najmniej tyle samo punktów, ile wynosi bonus, który nie jest mu wówczas doliczany.

Co ciekawe, minimum za grę w fazie ligowej LK jest identyczne jak punktacja za odpadnięcie w IV rundzie eliminacji tych rozgrywek.

 • Suma punktów zdobytych przez dany klub przez 5 lat to jego współczynnik klubowy. Jeżeli suma ta wynosi mniej punktów niż 20% rankingu krajowego, wówczas to 20% przyznawane jest jako minimum. Przykład: Pogoń Szczecin zdobyła w latach 2019-2024 5 punktów, a współczynnik krajowy Polski za ten okres wynosi 25,375. Współczynnik Pogoni wynosi więc 5,075 (20% z 25,375).
 • Ranking klubowy działa bez opóźnienia, tzn. współczynniki obowiązują w następnym sezonie po zamknięciu rankingu. W sezonie 2024/25 obowiązują więc współczynniki z sezonu 2023/24. Są one potrzebne do ustalenia rozstawienia w rundach eliminacyjnych i fazie ligowej. W fazie pucharowej rozstawienie odbywa się na podstawie miejsc w tabeli w fazie ligowej.
 • Nadal istnieje ranking 10-letni, obliczany na potrzeby podziału pieniędzy z praw telewizyjnych i marketingowych. Co ciekawe, tym razem nie przewidziano w nim dodatkowych punktów za trofea europejskie zdobyte w przeszłości. Jest to więc analogiczny ranking jak ten służący do rozstawień, tylko obejmujący 10 zamiast 5 sezonów.
 • Obowiązuje także zasada przyjęta na potrzeby okrojonych sezonów 2019/20 (końcówki) i 2020/21 (eliminacji). Jeżeli dwumecz będzie skrócony do pojedynczego meczu, to punktacja do rankingu krajowego (i klubowego, jeżeli dotyczy fazy zasadniczej) wygląda następująco: 3 punkty za zwycięstwo, 2 za remis, 1 za porażkę (krajowy: dzielone przez liczbę drużyn). W eliminacjach wynik jest dodatkowo dzielony przez 2, czyli odpowiednio 1,5 punktu za zwycięstwo, 1 za remis, 0,5 za porażkę. Zasada nie dotyczy rund, gdzie i tak wcześniej grano tylko jeden mecz, czyli finałów wszystkich trzech rozgrywek.

Losowania

Zasady losowań:

 • Zespoły podzielone są na rozstawione i nierozstawione po to, aby zespoły rozstawione nie grały ze sobą. Podziału dokonuje się według opisanego wyżej współczynnika klubowego. W rundach eliminacyjnych następuje (oficjalnie: ze względów logistycznych) podział zespołów na mniejsze grupy. Zawęża to zestaw potencjalnych przeciwników dla każdego klubu do 5-6 nazw. W eliminacjach LK losowanie przebiega poprzez przydzielenie każdemu klubowi numeru i losowaniu tych numerów. Dla przykładu, losowanie numeru 1 z 9 oznacza, że wszystkie rozstawione kluby oznaczone liczbą 1 zagrają z nierozstawionymi klubami oznaczonymi liczbą 9 – oczywiście każdy dostanie rywala ze swojej grupy. W eliminacjach LM i LE, przy mniejszej liczbie zespołów, zespoły są losowane wewnątrz grup, tj. losuje się kolejne zespoły z zachowaniem rozstawień, aż skończą się zespoły do wylosowania i przechodzi się do następnej grupy,
 • Co roku zdarzają się sytuacje, w których losowanie danej rundy zaczyna się przed ukończeniem bądź nawet rozegraniem poprzedniej. W efekcie w miejscu w losowaniu, gdzie uczestnik nie jest jeszcze znany, jest on przedstawiany jako jeden zespół z pary. Zwycięzca zostaje rozstawiony zgodnie z wyższym współczynnikiem z tej pary, za to spadkowicz zgodnie z niższym.
 • Rozstawienie we wszystkich rundach eliminacji we wszystkich ścieżkach będzie decydowane na podstawie współczynnika klubowego. Do tej pory w ścieżce mistrzowskiej LE i LK, a także w IV rundzie el. LE decydowała runda, z której dany klub się zakwalifikował lub nie było rozstawień w ogóle.
 • W fazie ligowej losowanie będzie odbywać się komputerowo.

O tym, jak kształtowały się zmiany od sezonu 2024/25, można przeczytać w poniższych dwóch wpisach:

Europejskie puchary od sezonu 2024/25 – część szczegółów potwierdzona

Znamy format rozgrywek od 2024 roku – zgodnie z oczekiwaniami jest szansa w el. LE

 

Udostępnij:

21 komentarzy

 1. Czy masz możliwość zrobić symulację, jak może wyglądać symulacja punktowa poszczególnych krajów jeżeli ustali się zasadę, że wygrywa drużyna z najwyższym rankingiem,az do finału. Ciekawe jak dużo punków mogą zdobyć poszczególne kraje przy takiej symulacji, i gdzie wtedy może być Polska

  • Przy takim zestawie pucharowiczów taka zasada nie przyniosłaby nam zbyt wielu punktów.

   Aby zrobić to porządnie, należałoby przeprowadzić takie losowanie fazy ligowej, które odwzorowałoby to rzeczywiste. Jest to możliwe, ale nie wiem, czy byłbym w stanie w miarę sprawnie to zrobić. W celu uzyskania wyników w miarę szybko musiałem poczynić sporo uproszczeń, przez co z pewnością nie są one do końca poprawne.

   Tak wyglądałby ranking:


   Poz. Kraj 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Razem
   1 Anglia 24,357 21,000 23,000 16,750 27,642 112,749
   2 Włochy 16,285 15,714 22,357 18,428 28,562 101,346
   3 Hiszpania 19,500 18,428 16,571 15,062 22,589 92,150
   4 Niemcy 15,214 16,214 17,125 16,785 22,500 87,838
   5 Holandia 9,200 19,200 13,500 10,000 17,458 69,358
   6 Portugalia 9,600 12,916 12,500 11,000 21,800 67,816
   7 Francja 7,916 18,416 12,583 14,750 12,428 66,093
   8 Belgia 6,000 6,600 14,200 13,600 12,500 52,900
   9 Turcja 3,100 6,700 11,800 11,500 10,525 43,625
   10 Czechy 6,600 6,700 6,750 13,500 7,950 41,500
   11 Dania 4,125 7,800 5,900 8,500 13,625 39,950
   12 Austria 6,700 10,400 4,900 4,800 12,825 39,625
   13 Grecja 5,100 8,000 2,125 9,800 14,187 39,212
   14 Izrael 7,000 6,750 6,250 8,750 9,812 38,562
   15 Norwegia 6,500 7,625 5,750 8,000 6,625 34,500
   16 Szkocja 8,500 7,900 3,500 6,400 7,750 34,050
   17 Szwajcaria 5,125 7,750 8,500 5,200 3,000 29,575
   18 Chorwacja 5,900 6,000 3,375 5,875 8,000 29,150
   19 Polska 4,000 4,625 7,750 6,875 4,843 28,093
   20 Ukraina 6,800 4,200 5,700 4,100 6,000 26,800
   21 Serbia 5,500 9,500 5,375 1,400 4,550 26,325
   22 Rumunia 3,750 2,250 6,250 3,250 8,375 23,875
   23 Bułgaria 4,000 3,375 4,500 4,375 7,093 23,343
   24 Rosja 4,333 5,300 4,333 4,333 4,333 22,632
   25 Słowacja 1,500 4,125 6,000 5,000 5,562 22,187
   26 Szwecja 2,500 5,125 6,250 1,875 6,250 22,000
   27 Węgry 4,250 2,750 5,875 4,500 4,000 21,375
   28 Cypr 4,000 4,125 5,100 3,750 3,687 20,662
   29 Azerbejdżan 2,500 4,375 4,000 5,875 3,750 20,500
   30 Mołdawia 1,375 5,250 3,750 2,000 3,500 15,875
   31 Słowenia 2,250 3,000 2,125 3,875 1,750 13,000
   32 Finlandia 1,375 3,750 2,625 1,750 2,906 12,406
   33 Kosowo 1,833 2,333 2,875 3,000 1,250 11,291
   34 Wyspy Owcze 2,750 1,500 2,250 2,750 2,031 11,281
   35 Irlandia 1,875 2,875 3,375 1,500 1,500 11,125
   36 Łotwa 1,375 2,625 2,750 1,625 1,750 10,125
   37 Islandia 0,625 1,500 3,000 3,833 1,000 9,958
   38 Bośnia i H. 2,625 1,625 2,000 2,250 1,250 9,750
   39 Kazachstan 1,000 2,875 1,125 3,125 1,000 9,125
   40 Estonia 1,375 3,666 1,166 0,125 2,593 8,925
   41 Armenia 1,375 1,875 2,375 2,250 0,750 8,625
   42 Liechtenstein 0,500 0,000 6,500 0,500 1,000 8,500
   43 Litwa 1,625 1,750 2,375 1,125 1,250 8,125
   44 Irlandia Płn. 2,833 1,625 1,250 1,125 1,000 7,833
   45 Malta 1,500 1,875 2,625 1,500 0,250 7,750
   46 Macedonia Płn. 1,750 0,625 1,625 1,500 1,666 7,166
   47 Albania 2,000 1,625 0,875 2,125 0,250 6,875
   48 Luksemburg 1,000 1,250 1,125 2,250 1,000 6,625
   49 Gruzja 1,750 1,250 1,125 1,250 1,250 6,625
   50 Walia 1,500 1,500 1,166 0,625 1,750 6,541
   51 Czarnogóra 1,625 0,750 1,000 1,333 1,333 6,041
   52 Gibraltar 1,666 1,250 0,875 0,166 2,000 5,957
   53 Andora 0,666 1,500 0,666 1,666 0,666 5,164
   54 Białoruś 1,500 0,250 0,625 1,750 0,500 4,625
   55 San Marino 0,500 0,166 0,833 0,333 0,666 2,498

   • Swietna robota.
    Najlepsi zyskują jeszcze większą przewagę, a np. Nasza Polska w odwrocie. Oczywiście w tej zabawie liczy się bardzo ranking klubowy, i np. wejście Legii i Lecha do europejskich pucharach dałoby trochę więcej punktów

   • Lech jest tu już uwzględniony, w dodatku awansuje do fazy pucharowej. Bez tego byłaby jeszcze większa bieda.

 2. Z tymi bonusami za fazę ligową to pojechali. Rozumiem, że ma to motywować grę do końca o każdy punkt. Ale z drugiej strony 2 pkt za zwycięstwo jest już dużą motywacją.

  • Dokładnie.W Lidze Konferencji dalej będzie ważniejsze wyrwanie punktów z gry niż z miejsca w tabeli gdzie są tylko dziesiąte części punktów różnicy.Trochę lepiej to wygląda w Lidze Europy. No a Liga Mistrzów-jak słabszy kraj [mam na myśli 12-15 ]trafi dwie drużyny to będzie miał niezły zysk.Z drugiej strony w ostatnich sezonach udało się to tylko Ukrainie która i tak jest zwykle w czołówce oraz Szkocji.

   • Różnicę robi sam awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.
    Biorąc przykład Kopenhagi -za ten sezon mieli 9 bonusowych punktów. Gdyby to rozgrywano w nowym systemie zajeli by miejsce około 19 to by dało siedem i pół punkta za miejsce i półtora punkta za ewentualny awans do 1/8 (gdzie o awans ze względu na 1/16 będzie znacznie trudniej)czyli to samo.
    Sezon wcześniej nie weszliby do play-off więc w nowym systemie mieliby 6 punktów- dwa punkty bonusowe więcej.
    W tym samym sezonie dwie szkockie drużyny również by nie awansowały do play-off ale punktów bonusowych mieliby 12 czyli 4 więcej niż w starym systemie gdzie chcąc mieć taki sam bonus 12pkt. musieliby mieć trzy drużyny.
    Trochę zagmatwany ten mój wpis ale mniej więcej tak to wygląda według mnie.

 3. Odnośnie bonusowych punktów. Mam pytanie czy w Lidze Mistrzów każda drużyna za awans dostaje cztery bonusowe punkty i do tego punkty za zajete miejsce?
  Analogicznie w pozostałych pucharach-punkty gwarantowane za awans do fazy ligowej no i plus punkty za zajęte miejsce?

  • Nie, nie ma już czterech bonusowych punktów w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Najniżej notowani (miejsca 25-26) dostają po sześć, reszta więcej.

   W Lidze Europy i Lidze Konferencji punkty gwarantowane nie sumują się z punktami bonusowymi za zajęte miejsce.

 4. To jeszcze chyba brakuje do składanki jak będzie kiedy do fazy grupowej LM awansuje bezpośrednio zdobywca pucharu Ligi Konferencji?

  • Wtedy wolne miejsce w fazie ligowej LE jest uzupełniane tak samo jak w przypadku, gdy zdobywca LK kwalifikuje się do fazy ligowej LE. Przesunięcia w eliminacjach LE są rozstrzygane na podstawie współczynnika klubowego.

 5. "W przypadkach wymienionych wyżej wolne miejsca powstałe w eliminacjach również będą uzupełniane klubami z najwyższymi współczynnikami spośród uczestników poprzedniej rundy."
  A w praktyce jak to powinno być rozumiane? Jeżeli Szachtar zostanie przesunięty do ligi, w IV rundzie zostanie wolne miejsce i w nie chyba nie trafi ktoś z rundy trzeciej, bo od niej nikt nie zaczyna. Czy "spośród uczestników poprzedniej rundy" ma sugerować, że to miejsce zajmie drużyna mająca największy współczynnik z zaczynających od rundy drugiej, a jej miejsce dwie drużyny z największym współczynnikiem zaczynające od rundy pierwszej? Że drużyny na zwolnione miejsce w rundzie czwartej nie szukamy wśród WSZYSTKICH drużyn zaczynających eliminacje wcześniej i nie ma możliwości, że drużyna z pierwszej rundy zostanie przesunięta do czwartej (a druga z pierwszej do drugiej)?

  • Dla jasności biorąc aktualną symulację gdyby nie było w niej Maccabi T-A: Szachtar idzie do ligi, Bodo do czwartej rundy, Ferencvaros i Karabach do drugiej, a nie Ferencvaros do czwartej, Karabach do drugiej, a Bodo zostaje w drugiej.

  • Regulamin rozgrywek punkt 3.04.a
   Wakat utworzony przez posiadacza tytułu Ligi Mistrzów UEFA jest obsadzany przez mistrza krajowego z najwyższym indywidualnym współczynnikiem klubowymi spośród wszystkich klubów kwalifikujących się do ścieżki mistrza. Ścieżka mistrzów jest odpowiednio dostosowywana, a każdy kolejny wakat jest obsadzany przez klub(y) z najwyższym(-ymi) indywidualnym współczynnikiem(-ami) klubowym ze wszystkich klubów w poprzedniej rundzie.

   Z tego punktu wynika jednoznacznie, że do fazy Ligowej awansuje drużyna z najwyższym rankingiem niezależnie czy będzie zaczynać od 1 czy od 4 rundy. Natomiast nic nie pisze na temat kolejnego uzupełnienia z 3 pustej rundy, nie wiadomo czy drużyna z 2 rundy zostanie przeniesiona do 4 czy 2 drużyny z drugiej rundy zostaną przesunięte do trzeciej. Efekt końcowy ma być taki, że w 4 rundzie spotyka się 10 drużyn z których 5 trafia do LM fazy ligowej.

   • Tak, to dokładnie ten podpunkt. Jest tam dosłownie napisane "in the previous round". W trakcie pisania chyba nawet na początku inaczej to przetłumaczyłem, a potem zmieniłem na dosłowne tłumaczenie.

    Ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli w IV rundzie powstaje wolne miejsce, to kandydaci do uzupełnienia go są brani nie ze wszystkich rund, a tylko z poprzedniej.

    W tym przykładzie jako poprzednią rundę uznałbym II, od której zaczyna kilka klubów, zamiast III, od której nikt nie startuje. Nie sięgałbym aż do I.

    Dlatego zgodziłbym się z powyższym przykładem, że przesuwane byłyby Szachtar do FL, Bodø/Glimt (przy braku Maccabi) do Q4, Ferencváros i Qarabağ do Q2.

   • Jest to logiczne, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że Bodo/Glimt dostanie minimum fazę ligową LE bez eliminacji.

 6. "przy zastrzeżeniu, że zespół ze ścieżki niemistrzowskiej nie może z tego skorzystać, jeżeli mistrz tego samego kraju nie będzie zakwalifikowany bezpośrednio do fazy ligowej." - w takim przypadku, awansuje tenże mistrz danego kraju, nawet jeśli ma niski współczynnik, czy kolejny najwyżej rozstawiony zespół, którego nie dotyczy cytowane zastrzeżenie?
  "Zwiększa to liczbę klubów na dany kraj o jeden, a miejsca pucharowe przechodzą odpowiednio w dół na zespoły z niższych miejsc w tabeli ligowej." - czyli mamy rozumieć, że zdobywca pucharu krajowego, który np nie zajął premiowanego grą w europejskich pucharach w rodzimej lidze, nie ma szans awansować z LE do LM, tylko "przeskoczy" go kolejny zespół z ligowej tabeli?
  "Jest to więc analogiczny ranking jak ten służący do rozstawień, tylko obejmujący 10 zamiast 5 sezonów." - a czy w jego przypadku również ma miejsce jednoroczne opóźnienie, czy jest już jak przy rankingu klubowym?
  Ponadto kompletnie nie rozumiem idei braku podziału na grupę mistrzowską i niemistrzowską w czwartej rundzie eliminacji LE, skoro może on istnieć w LM i LK (czyli zarówno rozgrywkach wyższego, jak i niższego szczebla).
  Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam!

  • Brak podziału na ścieżkę mistrzowską i niemistrzowską w LE był w cyklu 2022-2024 i został utrzymany na sezon 2025-2027.
   W LM osobna ścieżka jest ukłonem do słabszych federacji aby dać im kilka miejsc w elitarnych rozgrywkach.
   LE - z założenia po reformie miała podnieść swoją rangę i dlatego mają grać lepsze drużyny w rywalizacji sportowej.
   LK - to puchar pocieszenia po zmniejszeniu ilości drużyn w LE dlatego tak jest skonstruowany system eliminacji aby jak najwięcej krajów miało reprezentację w fazie grupowej od następnego sezonu w fazie ligowej LK..

   "przy zastrzeżeniu, że zespół ze ścieżki niemistrzowskiej nie może z tego skorzystać, jeżeli mistrz tego samego kraju nie będzie zakwalifikowany bezpośrednio do fazy ligowej."
   w takim przypadku sprawdzamy następny klub z najwyższym rankingiem i tak do skutku aż będzie to mistrz lub klub który jest pierwszy w kolejce z danego kraju.

  • 1. Awansuje kolejny zespół z eliminacji LM (z obu ścieżek) z najwyższym współczynnikiem.

   2. Liczy się miejsce w tabeli, więc będzie to zespół z najwyższego miejsca w tabeli bez awansu do fazy ligowej LM, a nie zdobywca pucharu.

   3. To jest analogiczny ranking z 5-letnim rankingiem klubowym, czyli nie ma opóźnienia.

   4. Być może dlatego, że IV runda eliminacji LE jest o tyle specyficzna, że jej uczestnicy mają zagwarantowaną grę w fazie ligowej (LE lub LK). Głównym zadaniem ścieżki mistrzowskiej jest zapewnienie awansu do fazy ligowej klubów z odpowiednio dużej liczby federacji. Jeżeli dojdą one do IV rundy eliminacji LE, ten cel jest już w zasadzie spełniony. W przypadku analogicznej rundy w eliminacjach LM, już i tak dano ogromną liczbę miejsc w fazie ligowej drużynom niebędącym mistrzami, więc łączenie ścieżek byłoby już chyba przesadą.

 7. Czy dobrze rozumiem, że możliwe jest aby z jednej federacji w Lidze Mistrzów wystąpiło aż 7 zespołów?

  • Zgadza się, nie będzie już limitu 5 klubów, więc dzięki zdobywcom LM i LE oraz miejscu w rankingu rocznym będzie można mieć 7.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *