eliminacje covid-19

Restrykcje i walkowery, czyli procedury w eliminacjach w związku z COVID-19

Kolejne decyzje Komitetu Wykonawczego UEFA. Tym razem dotyczą one przebiegu eliminacji sezonu 2020/21 w kontekście COVID-19.

Do regulaminów na nowy sezon dołączono Aneks I, który reguluje zasady i procedury organizacji meczów eliminacyjnych sezonu 2020/21. Są one nadrzędne w stosunku do ewentualnych innych zapisów w regulaminie. Poniżej omówienie wszystkich paragrafów, a w linku oryginalny dokument.

Obowiązek informacyjny wobec UEFA przed losowaniem

Kluby będą zobowiązane do przekazania UEFA stosownych informacji do godziny 24:00 dwa dni przed losowaniem danej rundy. Informacje te dotyczą restrykcji w podróżowaniu, takich jak zamknięte granice pomiędzy danymi państwami czy obowiązku kwarantanny. Lista restrykcji będzie publikowana przez UEFA przed każdym losowaniem.

Jeżeli klub nie dostarczy wymaganych informacji w danym terminie, a restrykcje te doprowadzą do nierozegrania meczu, dany klub zostanie ukarany walkowerem.

Obowiązek informacyjny po losowaniu

Na tym jednak powinności klubów się nie kończą. W ciągu 24 godzin od losowania lub zakwalifikowania się do danej rundy (jeśli wylosowany zostanie zwycięzca pary) należy poinformować UEFA, w zależności od sytuacji:

  • W przypadku braku restrykcji – pisemne potwierdzenie stadionu, daty i godziny rozegrania meczu,
  • W przypadku restrykcji nałożonych przez lokalne władze gospodarzy w stosunku do klubu gości – propozycja odpowiedniego stadionu neutralnego (na terenie jednego z członków UEFA), na którym będzie można rozegrać mecz bez restrykcji. Jeśli tego nie zrobi, klub-gospodarz zostaje winnym nierozegrania meczu, co skutkuje walkowerem na jego niekorzyść,
  • W przypadku restrykcji nałożonych przez lokalne władze gości w stosunku do podróży (również powrotnej) klubu gości – identycznie jak powyżej, klub-gospodarz odpowiada za wybór adekwatnego stadionu. Jeżeli tego nie zrobi, decyzję o miejscu rozegrania meczu podejmie UEFA. Klub-gospodarz pozostanie odpowiedzialny za organizację meczu, a oba kluby podzielą się kosztami po połowie. Jeśli którykolwiek z klubów odmówi gry w takiej sytuacji, zostaje ukarany walkowerem.
Ostateczne decyzje podejmie UEFA

UEFA może uznać podane informacje przez kluby za niewystarczające i wówczas sama dokonać wyboru stadionu, na którym odbędzie się mecz. Dalszy przebieg będzie identyczny jak w ostatnim punkcie (odpowiedzialność gospodarza, groźba walkowerów dla tego, który odmówi gry itd.).

We wszystkich przypadkach kluby mogą umówić się na zmianę gospodarza lub wybór stadionu neutralnego, pod warunkiem zgody UEFA. Należy pamiętać o warunku braku restrykcji oraz braku kolizji z innym meczem w ramach rozgrywek UEFA (zasada odległości co najmniej 50 km wobec innego meczu).

Restrykcje wprowadzone po terminie

Jeżeli lokalne władze wprowadzą restrykcje po terminie wyznaczonym przez UEFA i doprowadzi to do nierozegrania meczu, klub z tego kraju będzie ponosił odpowiedzialność za nierozegranie meczu i zostanie ukarany walkowerem.

Obustronne walkowery i wykluczenie z rozgrywek

W przypadku, gdy oba kluby odmówią gry lub będą jednocześnie odpowiedzialne za nierozegranie meczu, zostaną ukarane obustronnym walkowerem i dyskwalifikacją z rozgrywek.

Miejsce rozegrania meczu zawsze musi podlegać akceptacji ze strony UEFA, która zachowuje sobie prawo do przypisania innego stadionu do rozegrania meczu.

Wyniki testów na COVID-19

Jeżeli co najmniej jeden zawodnik, członek sztabu czy inny pracownik klubu będzie miał pozytywny wynik testu na COVID-19, mecz odbędzie się zgodnie z planem, chyba że lokalne władze skierują większą grupę lub całą drużynę na kwarantannę. Mecz musi zostać rozegrany, jeśli klub będzie miał dostępnych 13 zawodników na liście A, w tym co najmniej jednego bramkarza. Jeżeli się nie uda tylu uzbierać, mecz będzie musiał zostać przełożony, a kluby będą mogły rejestrować nowych zawodników poza standardowymi terminami, o ile mają negatywne wyniki testów. Jeśli jednak nie uda się przełożyć meczu, drużyna z niepełnym składem zostanie ukarana walkowerem.

Jeżeli COVID-19 wystąpi u sędziów, nastąpi wymiana arbitrów, przy czym będą oni mogli pochodzić z jednego z krajów, z którego pochodzą kluby z danego meczu (czyli np. polskim klubom w teorii będą mogli sędziować polscy arbitrzy lub z kraju przeciwnika).

Terminy przełożonych meczów

UEFA wyznaczyła graniczne daty, do których można rozegrać przełożone mecze w ramach danej rundy. Przedstawia je poniższa tabela:

Runda Data
Runda wstępna el. LM 14 sierpnia 2020
I runda el. LM 21 sierpnia 2020
II runda el. LM 11 września 2020
III runda el. LM 18 września 2020
IV runda el. LM (pierwszy mecz) 25 września 2020
IV runda el. LM (rewanż) 1 października 2020
Runda wstępna el. LE 22 sierpnia 2020
I runda el. LE 12 września 2020
II runda el. LE 19 września 2020
III runda el. LE 26 września 2020
IV runda el. LE 2 października 2020
A jeśli się nie uda?

W przypadku, gdy nie uda się ukończyć eliminacji w całości, UEFA będzie decydować o zasadach wyłonienia klubów zakwalifikowanych do fazy grupowej.

Protesty

Są również terminy na wniesienie protestów przeciwko postanowieniom Aneksu I lub apelacjom przeciwko decyzjom UEFA (komórka pod nazwą UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body). Na ogół są one wyznaczone w regulaminie dyscyplinarnym UEFA, są jednak wyjątki:

  • Protest musi wpłynąć do UEFA do 12 godzin po zakończeniu danego meczu,
  • Apelacja przeciwko decyzji UEFA musi być złożona w ciągu 24 godzin od powiadomienia o danej decyzji wraz z uzasadnieniem,
  • Wnoszący apelację musi dostarczyć podstawę apelacji w ciągu 2 dni od powyższej daty (granicznej daty złożenia apelacji).
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *